Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Karniowice, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej LGD. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia  19 stycznia br. do godz. 12.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 29 90 670, marlena.mazur@umwm.pl