Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020

Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106, Kraków

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (GOSPODARKA WODNO –ŚCIEKOWA)

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej Instytucji. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 10 października br. do godz. 12.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 29 90 670, marlena.mazur@umwm.pl

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja-ramy prawne, zasady przyznawania pomocy, kryteria oceny

Prezentacja-weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasad konkurencyjności wydatków