Dodatkowe pieniądze dla małopolskich gmin na odnawialne źródła energii

Kategoria: Wydarzenia

Kolejne 4 gminy z terenu Małopolski otrzymały wsparcie na realizację operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich. Dodatkowe środki finansowe (ponad 3 mln zł) trafiły do gmin: Chełmiec, Moszczenica, Sułoszowa i Jodłownik.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła listę rankingową operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do dnia 30 września 2015 r., w Małopolsce zostało podpisanych 29 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 22 622 886 zł., co plasuje nasze województwo na pierwszym miejscu w kraju pod względem wysokości środków przyznanych na budowę instalacji prosumenckich.

Pozyskane dofinansowanie zostanie wykorzystane na zakup paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Pozyskana za ich pomocą energia będzie bardziej przyjazna środowisku naturalnemu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu zmniejszy szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Zakupione mikroinstalacje zostaną zamontowane na budynkach mieszkalnych i obiektach pełniących funkcje publiczne.