Prawie 60 mln zł na projekty z gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla Małopolski

13.05.2019
Małopolska otrzymała z funduszy europejskich dodatkowe 30 mln złotych na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obszarów wiejskich.

Ponadto decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, wszystkie oszczędności z innych działań zostały alokowane również na te zadania. Łącznie daje to kwotę 60 mln złotych. Wraz z innymi przyznanymi środkami ponad 230 mln zł zainwestowane będzie w poprawę jakości życia na obszarach wiejskich Małopolski.

Ostatnie rozporządzenie ministra przydziela Małopolsce uzupełniający limit środków na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  Dzięki temu, już niemal 120 mln zł przeznaczonych zostało m.in. na budowę kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków, czy budowę i rozbudowę wodociągów.

„Cieszę się, że małopolskie samorządy będą miały możliwość aplikowania o tak potrzebne mieszkańcom środki. To wyjątkowa, jedyna tego typu okazja by otrzymać finansowanie na inwestycje na obszarach wiejskich.” – mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

W związku z tym, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla przedstawicieli gmin zainteresowanych złożeniem aplikacji. Uczestnicy dowiedzą się na nich jakie są warunki przystąpienia do konkursu oraz jak wygląda proces ubiegania się o dotacje unijne.

Uwaga:

To prawdopodobnie ostatni tego typu nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Ufamy, że zaplanowane spotkania stworzą sposobność zarówno do dyskusji, jak również przyczynią się do zacieśnienia współpracy na rzecz wzmocnienia rozwoju obszarów wiejskich.” – dodaje wicemarszałek Smółka.

Spotkania odbędą się w:

  • Tarnowie w dniu 21.05.2019 r.,
  • Nowym Sączu w dniu 23.05.2019 r.,
  • Wieliczce w dniu 27.05.2019 r.,
  • Nowym Targu w dniu 29.05.2019 r.,
  • Krakowie w dniu 31.05.2019 r.

Zainteresowanych naborem wniosków o przyznanie środków i udziałem w szkoleniu na ten temat zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.prow.malopolska.pl.