Unijne środki dla partnerów KSOW z Małopolski

27.06.2022
Marszałek Witold Kozłowski wraz z Norbertem Kaczmarczykiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazali 21 umów gwarantujących dofinansowanie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), na łączną kwotę pomocy prawie 1,25 mln zł.

Wsparcie otrzymało 11 podmiotów z Małopolski. W wydarzeniu udział wzięła również radna województwa Danuta Kawa.

Cieszę się bardzo z tego spotkania, bo poważnie traktujemy nasz pomysł na realizację polityki regionalnej. Jest po polityka zrównoważonego terytorialnie rozwoju, zarówno gospodarczo, społecznie, kulturalnie i pod każdym innym względem. Jestem przekonany, że środki z Funduszy Europejskich zostaną dobrze wykorzystane i przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich w naszym regionie. Cieszę się, że mieszkańcy Małopolski mogą teraz realizować swoje pomysły, szkolić się i integrować lokalne społeczności wokół działań ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Dofinansowanie uzyskały m.in.:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, które mają na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich),
 • warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki którym przedstawicielki KGW podniosą wiedzę, udoskonalą umiejętności oraz rozbudzą twórczość ludową poprzez poznanie sztuki i technik wyplatania wianków),
 • warsztaty dla przedstawicieli OSP z Małopolski,
 • szkolenia dla małopolskich Lokalnych Grup Działania w zakresie m.in. możliwości wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich,
 • różnego rodzaju konkursu dla osób mieszkających na obszarach wiejskich,
 • wyjazdy studyjne dla grup rolników i doradców rolnych,szkolenie dla małopolskich sołtysów, którzy dzięki uczestnictwu w szkoleniu będą mieli możliwość wzmocnić kompetencje i podnieść kwalifikacje jako lokalnych liderów, etc.

Niezwykle istotne jest to, by nieustannie rozwijać wieś i żeby docierała tam cały czas potrzebna wiedza. Województwo Małopolskie jest przykładem dywersyfikacji źródeł wiedzy i zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest to, byśmy rozwijali możliwości naszych obywateli. Wtedy zbudujemy silniejszą, bogatszą i nowocześniejszą polską wieś, by żyło się tam wygodniej - podkreśla minister Norbert Kaczmarczyk. 

Umowy na realizację projektów w naszym regionie otrzymali: 

 • Centrum Kultury Gminy Biskupice (2 umowy),
 • Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" (1 umowa),
 • Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (1 umowa),
 • Federacja LGD Małopolska (1 umowa),
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" (2 umowy),
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (1 umowa),
 • Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (6 umów),
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego (1 umowa),
 • Małopolska Izba Rolnicza (3 umowy),
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (2 umowy),
 • Gospodarstwo Sadowniczo - Agroturystyczne Irena Szewczyk (1 umowa).

W tegorocznej edycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 40 wniosków, na łączną kwotę pomocy prawie 2,26 mln zł. Natomiast do realizacji zostało wybranych 21 najlepszych, na łączną kwotę blisko 1,25 mln zł, a dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.