Rozpoczęto konsultacje projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Kategoria: Działania promocyjne
03.12.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu (37 KB)  do 19 grudnia 2014 r. na adres: koordynacja.dip@mir.gov.pl

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Treść projektu oraz formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie MIiR w zakładce Wytyczne 2014-2020.