Konsultacje założeń Programu Polska Cyfrowa

Kategoria: Wydarzenia
25.06.2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji regionalnej 10 lipca 2013 r. w Krakowie, podczas której zostaną zaprezentowane założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Konferencje regionalne, podczas których zostaną zaprezentowane założenia programu zostaną przeprowadzone od 10 lipca 2013 r. do 23 lipca 2013 r. w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa.

W czasie konferencji zostały przewidziane wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Są one adresowane w szczególności do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostki naukowych, instytucji kultury, instytucji informacji turystycznej, jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej.

Spotkanie obędzie się w Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6. Rozpoczęcie rejestracji uczestników od godz. 10.30.

Zespół Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej UMWM