Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 4180 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów RPO WM - Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych (PZP) w projektach unijnych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 25.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 26.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 19.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Nowym Sączu „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 11.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Tarnowie „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 12.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Chrzanowie „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 10.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Tarnowie „Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 21.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie „Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 22.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny merytorycznej - Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny finansowej - Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie informacyjne w Krakowie „Małopolskie bony rozwojowe – oferta wsparcia szkoleniowo-doradczego dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 01.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego