Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 4237 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR - Kraków

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 13.08.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020

Wiadomości, , 02.08.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 01.08.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Bezpieczni w drodze-Fundusze Europejskie zapewniają bezpieczeństwo podróżowania

Wiadomości, , 01.08.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Młodzi z Małopolski pełni POWERa

Wiadomości, , 01.08.2019
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 20.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 20.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Rekordowe wsparcie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w Małopolsce

Wiadomości, , 01.08.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 24.06.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Rusza nabór w Strefach Aktywności Gospodarczej

Wiadomości, , 31.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Rusza PSZOK w Podłężu

Wiadomości, , 31.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej – rusza nowy konkurs!

Wiadomości, , 31.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nowe dofinansowanie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Wiadomości, , 31.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 30.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

POWER dla młodych bez pracy

Wiadomości, , 30.07.2019
Program Wiedza Edukacja i Rozwój