Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5426 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Lista rankingowa - Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 04.02.2019
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wyniki oceny finansowej - Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 28.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie informacyjne pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – pożyczka unijna na efektywność energetyczną”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 12.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 10.2.1/10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów ZIT/Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 13.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 10.01.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 15.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Tarnowie "Rozwój z Funduszami – wsparcie dla małopolskich firm"

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 16.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie "Rozwój z Funduszami – wsparcie dla małopolskich firm"

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 16.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego