Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5426 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Spotkanie w Nowym Sączu "Rozwój z Funduszami – wsparcie dla małopolskich firm"

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 15.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego z zakresu podatku VAT

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 29.10.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wybór projektów do dofinansowania - 7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wybór projektów do dofinansowania - 7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 27.09.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.05.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki weryfikacji warunków formalnych - Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.05.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Lista operacji wg przyznanych punktów - 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wyniki oceny finansowej - Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego