Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5461 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 23.11.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.03.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 01.04.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.03.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Harmonogram udzielania zamówień publicznych

Wiadomości,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny finansowej - Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 02.11.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 21.12.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 21.09.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.12.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 23.11.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 21.12.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 23.11.2015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego