Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5655 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.05.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki weryfikacji warunków formalnych - Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.05.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Lista operacji wg przyznanych punktów - 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wyniki oceny finansowej - Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny finansowej - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.11.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Lista operacji wg przyznanych punktów - 7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lista operacji wg przyznanych punktów - 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lista operacji wg przyznanych punktów - 7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 14.03.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Spotkanie w Tarnowie „Wystartuj przedsiębiorczo – wsparcie na zakładanie firmy”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 20.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Chrzanowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 20.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie „Wystartuj przedsiębiorczo – wsparcie na zakładanie firmy”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 20.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: E. rozwój opieki długoterminowej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Nowym Targu „Wystartuj przedsiębiorczo – wsparcie na zakładanie firmy”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 20.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego