Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5655 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Spotkanie w Nowym Sączu „Wystartuj przedsiębiorczo – wsparcie na zakładanie firmy”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 21.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Nowym Sączu „Dotacje w zasięgu ręki - bony na innowacyjne rozwiązania dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 07.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Chrzanowie „Dotacje w zasięgu ręki - bony na innowacyjne rozwiązania dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 07.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie „Dotacje w zasięgu ręki - bony na innowacyjne rozwiązania dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 06.06.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny finansowej - Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów RPO WM - Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych (PZP) w projektach unijnych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 25.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 26.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 19.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Nowym Sączu „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 11.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Tarnowie „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 12.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Chrzanowie „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 10.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Tarnowie „Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 21.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie „Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 22.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego