Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5655 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wyniki oceny finansowej - Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie informacyjne w Krakowie „Małopolskie bony rozwojowe – oferta wsparcia szkoleniowo-doradczego dla firm”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 01.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki weryfikacji warunków formalnych - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.11.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki RPO WM

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 31.01.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 18.01.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 02.10.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.08.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego