Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5655 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.10.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 28.08.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 24.09.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki naboru - Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.02.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny finansowej - Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 12.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 06.04.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałenie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Lista rankingowa - Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 10.02.2017
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich