Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5619 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 16.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nie truj. Weź dotację. Wymień piec - zapraszamy na debatę do Myślenic

Wiadomości,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 20.05.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 06.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla dotacjobiorców w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 09.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla dotacjobiorców w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 30.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla dotacjobiorców w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 25.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych - Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania dotyczące aktywizacji na obszarach realizacji LSR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 23.08.2016
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów - Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 01.04.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego