Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 5655 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 06.04.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Działanie 1.3. Małopolskie Centra Innowacji

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 17.02.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 27.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 06.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Już tylko do 13 stycznia br. trwa nabór kandydatów na ekspertów biznesowych

Wiadomości,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na rok 2017

Wiadomości,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 26.01.2017
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 05.12.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny formalnej - Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego