Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 4237 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji w Tarnowie

Wiadomości, , 30.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Centralny System Teleinformatyczny SL2014”

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 12.08.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskie w Krzeszowicach–korzystamy wszyscy

Wiadomości, , 28.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych

Wiadomości, , 26.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

„Europa dla obywateli” – spotkanie w Kopenhadze

Wiadomości, , 25.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Krzeszowice to już 3 miejscowość, którą odwiedzi wystawa „Fundusze Europejskie są dobre dla Ciebie”

Wiadomości, , 24.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Innowacje? (Nie) na wakacje?!

Wiadomości, , 24.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zapytaj o Fundusze Europejskie w Krzeszowicach

Wiadomości, , 23.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskie w Muszynie – inspirują do działania

Wiadomości, , 20.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wiadomości, , 19.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

11 mln zł na nowe miejsca opieki dla dzieci w Małopolsce

Wiadomości, , 19.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Rusza budowa obwodnicy Koszyc

Wiadomości, , 17.07.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacje nt. złożonych wniosków - Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.05.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 29.11.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego