Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
22.10.2014

20 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 3 listopada br. na adres: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl, marta.szymczyk@mpips.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl