Kierunek_Kariera_640.jpg

Projekt jest skierowany do osób, które: pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą); mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form pomocy: Bilans Kariery – to specjalistyczna usługa doradcza pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które nie są udokumentowane; Bony szkoleniowe na szkolenia np. komputerowe, językowe, kompetencji ogólnych prowadzone przez najlepszych specjalistów; Każdy uczestnik, który skorzystał z usługi doradczej i otrzymał dokument „Bilans Kariery informacja zwrotna” uzyskuje prawo do otrzymania 180 bonów szkoleniowych, o wartości 15,00 zł każdy.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 2023 r.

Dane

Projekt: Kierunek Kariera
Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy