Przystanek osobowy Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną

Krakow_Obsluga-komunikacyjna-Centrum-Jana-Pawła-II_640.jpg

Wybudowany przystanek ma charakter kompleksowy i eliminuje zjawisko zatłoczenia komunikacyjnego. Integruje różne środki transportu, obsługę podróżnych i elementy infrastruktury rowerowej.

Przystanek składa się z dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m każdy i szerokości 9 m. Perony usytuowane są na odcinku torów linii nr 94. Do peronów można dojść dwoma kładkami dla pieszych, windami, schodami stałymi, schodami ruchomymi i chodnikami. Przy zejściu z kładki południowej znajduje się parking samochodowy w systemie otwartym dla osób niepełnosprawnych. Przystanek wyposażony jest też w parkingi rowerowe z 36 miejscami postojowymi.

Okres realizacji

Projekt realizowany był w okresie od 20 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Dane

Projekt: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Oś priorytetowa: 4. Regionalna polityka energetyczna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT