Velo_640.jpg

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych trasy VeloMalopolska, do 2018 roku liczyć będzie łącznie prawie 650 km, natomiast docelowo w 2020 roku jej długość wyniesie blisko 1000 km. Obok  inwestycji VeloDunajec i EuroVelo 4 powstaną także kolejne odcinki dróg VeloRudawa i VeloRaba.

Trasa z Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic to część projektowanej, dłuższej trasy VeloDunajec, która przebiega przez kilkanaście miejscowości w czterech powiatach południowej Małopolski. VeloDunajec w tej części zapewnia dojazd do różnych atrakcji znajdujących się w otoczeniu jezior: Czchowskiego, Rożnowskiego i Czorsztyńskiego, m.in. zabytkowego kościoła Św. Michała w Dębnie, Zamku w Niedzicy, Pienińskiego Parku Narodowego z przełomem Dunajca, kładki pieszo-rowerowej na Dunajcu (przejście na stronę słowacką), uzdrowiska Szczawnica.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 31 lipca 2017 r.

Dane

Projekt: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5. VeloDunajec odcinek 2 cz.1 Ostrów - Biskupice Radłowskie oraz odcinek 2 cz.2 Biskupice Radłowskie - Wietrzychowice
Beneficjent: Województwo Małopolskie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Dziedzictwo regionalne
Działanie: 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego