Wiadomości

Funduszowy konkurs: Nakręć się na sukces!

27.07.2016
Dla tych, którzy nie bali się sięgnąć po Fundusze Europejskie i osiągnęli sukces, czeka konkurs. Jest o co walczyć: kampania reklamowa za 100 tys. zł, nagroda pieniężna: 20 tys. zł lub dron DJI PHANTOM 4.

Racławice: X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

26.07.2016
Nie tylko obrady nad kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych ale i możliwość zobaczenia efektów wykorzystania środków unijnych (2007-2013) zapewnili członkom Komitetu Monitorującego organizatorzy spotkania.

Praca urzędu marszałkowskiego w czasie ŚDM

25.07.2016
Sprawdź godziny pracy UMWM w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Zobacz wszystkie wiadomości

Szukasz informacji o Funduszach w Małopolsce na lata 2007-2013? Przejdź do poprzedniej wersji serwisu

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Nie wiesz, który program jest dla Ciebie odpowiedni?

  Skorzystaj z pomocy konsultantów, którzy czekają na Ciebie w Punktach Informacyjnych i dowiedz się, jakie projekty możesz zrealizować z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

Budowa północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa

Wartość inwestycji wyniosła ok. 85,7 mln zł, z czego aż 71,6 mln zł pochodziło ze środków Programu Regionalnego.

Przeczytaj więcej o projekcie