Wiadomości

Festiwal Funduszy Europejskich - wielki finał w Nowym Sączu

28.08.2016
Ostatnia niedziela wakacji w Nowym Sączu jeszcze długo będzie kojarzona z inspiracjami, kreatywnością i … słońcem. Wszystko za sprawą Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”. Gwiazdą wieczoru był zespół Afromental.

Nowy Sącz ostatnim przystankiem Festiwalu „Małopolska Myśli o Tobie”

25.08.2016
Od maja odwiedziliśmy z beneficjentami w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich aż 5 miast w Małopolsce. W ostatnią niedzielę wakacji, 28 sierpnia, spotkamy się na rynku w Nowym Sączu.

Zapytaj o fundusze na nowosądeckim rynku

23.08.2016
"Małopolska myśli o Tobie" w Nowym Sączu. Na festiwalu będzie można dobrze się bawić i zainspirować, a od wtorku do niedzieli (23-28.08) dowiedzieć wielu informacji na temat możliwości otrzymania środków z Funduszy Europejskich.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Nie wiesz, który program jest dla Ciebie odpowiedni?

  Skorzystaj z pomocy konsultantów, którzy czekają na Ciebie w Punktach Informacyjnych i dowiedz się, jakie projekty możesz zrealizować z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  Dowiedz się więcej

Nabory

Wszystkie aktualne nabory

Szkolenia i konferencje

Wszystkie szkolenia i konferencje

Zrealizowane projekty

Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Klasztornego wraz z Domem Generałów przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

Wartość inwestycji sięgnęła aż 12,1 mln zł, z czego 9,1 mln zł stanowiło wsparcie z Programu Regionalnego.

Przeczytaj więcej o projekcie