Wiadomości

Milionowe wsparcie unijne dla projektów z powiatu wadowickiego

21.06.2018
​Rewitalizacja terenów sportowych i rekreacyjnych KS „Skawa” i utworzenie tam Wadowickiego Centrum Rekreacji oraz modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – to projekty, które zostaną zrealizowane dzięki unijnej dotacji.

Krzeszowicka podstawówka z unijnym dofinansowaniem

19.06.2018
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach zostanie rozbudowana i wyremontowana w ramach unijnego projektu związanego z rewitalizacją małych i średnich miast.

12 mln zł unijnej dotacji na gorlicki szpital i zbiornik Klimkówka

14.06.2018
​Utworzenie Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego w gorlickim szpitalu, a także budowa ścieżki rekreacyjnej nad urokliwym Jeziorem Klimkowskim – to kolejne inwestycje, które powstaną w powiecie gorlickim dzięki wsparciu środków unijnych.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Nabory

Wszystkie aktualne nabory

Szkolenia i konferencje

Wszystkie szkolenia i konferencje

Zrealizowane projekty

Projekt "Bo jak nie my to kto?" jest adresowany do kobiet powyżej 30. roku życia, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych w powiatach: miechowskim, olkuskim lub chrzanowskim.

Przeczytaj więcej