Wiadomości

Pierwsze wydarzenie z cyklu Strefa Funduszy Europejskich

14.08.2017
Za nami weekend w Pleśnej i pierwsza Strefa Funduszy Europejskich. Przy Centrum Kultury Gminy w centrum miejscowości stanęło miasteczko namiotowe, w którym przez trzy dni specjaliści z Punktów Informacyjnych udzielali konsultacji na temat funduszy unijnych.

Strefa Funduszy Europejskich w Krzeszowicach

14.08.2017
Strefa Funduszy Europejskich to nie tylko przyjemne spędzanie czasu i korzystanie z dostępnych atrakcji. To także możliwość uzupełnienia wiedzy o tym, jak sięgać po unijne dofinansowanie.

Za rok wypoczniemy w nowej Dolinie Raby

11.08.2017
Malownicze tereny Gdowa, Drwini i Kłaja, przez które przepływa rzeka Raba, to miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Teraz te tereny staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla tych, którzy cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Nie wiesz, który program jest dla Ciebie odpowiedni?

  Skorzystaj z pomocy konsultantów, którzy czekają na Ciebie w Punktach Informacyjnych i dowiedz się, jakie projekty możesz zrealizować z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  Dowiedz się więcej

Nabory

Wszystkie aktualne nabory

Szkolenia i konferencje

Wszystkie szkolenia i konferencje

Zrealizowane projekty

Przystanek osobowy Kraków Sanktuarium to węzeł przesiadkowy integrujący SKA, transport publiczny oraz indywidualny, elementy infrastruktury rowerowej i obiekty Bike & Ride.

Przeczytaj więcej