Wiadomości

Rozstrzygniecie Konkursu „Inwestycje przyszłości”

19.10.2018
Jagoda Goczał, Klaudia Orzeł i Gabriela Szpak - brawo! Gratulujemy zwyciężczyniom konkursu plastycznego "Inwestycje przyszłości".

Myślenice: Starówka wypięknieje dzięki funduszom europejskim

19.10.2018
Zupełnie odnowiona myślenicka starówka wraz z tamtejszym wielowiekowym rynkiem zmieni się nie do poznania dzięki środkom z Unii Europejskiej.

W Nowej Hucie powstanie nowoczesna strefa aktywności gospodarczej

18.10.2018
Aż 40 hektarów dla biznesu, kilkadziesiąt nowych firm i setki miejsc pracy – taki efekt będzie miała strefa aktywności gospodarczej, która zostanie utworzona w ramach projektu „Nowa Huta Przyszłości”.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Nabory

Wszystkie aktualne nabory

Zrealizowane projekty

Digitalizacja Sakralnego Dziedzictwa Małopolski to program do zarządzania zbiorami, portal internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne.

Przeczytaj więcej