Wiadomości

„Fundusze są dobre” – w Małopolsce wystartowała nowa kampania

13.11.2017
Fundusze Europejskie są dobre... bo pomagają mamom wrócić na rynek pracy, a maluchom tworzą nowe miejsca do rozwoju i zabawy. Sprawdź to!

Unijne wsparcie dla turystyki, kultury i ochrony środowiska w subregionie sądeckim

13.11.2017
Dzięki unijnemu dofinansowaniu osoby odwiedzające Sądecczyznę i Beskid Niski będą mogły korzystać z nowych możliwości wypoczynku oraz interesujących wydarzeń kulturalnych, przedstawiających bogatą tradycję naszego regionu.

Kolejne milionowe inwestycje na Sądecczyźnie

10.11.2017
Wymiana ponad 1000 nieekologicznych pieców w powiecie limanowskim oraz budowa czterech nowoczesnych centrów rekreacyjno-sportowych na terenie gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz miasta Grybów – to kolejne inwestycje, jakie uda się zrealizować dzięki środkom z RPO WM.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Nie wiesz, który program jest dla Ciebie odpowiedni?

  Skorzystaj z pomocy konsultantów, którzy czekają na Ciebie w Punktach Informacyjnych i dowiedz się, jakie projekty możesz zrealizować z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  Dowiedz się więcej

Nabory

Wszystkie aktualne nabory

Szkolenia i konferencje

Wszystkie szkolenia i konferencje

Zrealizowane projekty

By nie doszło do degradacji małopolskich parków krajobrazowych, dobrym sposobem jest opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd.

Przeczytaj więcej