Wiadomości

Dostępność infrastruktury do obsługi podróżujących koleją. Zaproszenie na webinarium

11.12.2018
19 grudnia 2018 r. zapraszamy wnioskodawców Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych na webinarium dotyczące dostępności projektów.

900 mln zł z UE trafi do Małopolan w 2019 r.

07.12.2018
Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie dla przedsiębiorców, projekty aktywizujące bezrobotnych oraz osoby niesamodzielne – to tylko niektóre z działań jakie uda się zrealizować w przyszłym roku w Małopolsce, dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Pracujesz zawodowo i masz problemy z poruszaniem się? Skorzystaj z projektów profilaktycznych

05.12.2018
W Małopolsce realizowane są projekty dotyczące profilaktyki i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Nabory

Wszystkie aktualne nabory

Szkolenia i konferencje

Wszystkie szkolenia i konferencje

Zrealizowane projekty

Projekt "Siła kompetencji" jest adresowany do 135 osób (70 kobiet, 65 mężczyzn) - zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, realizowany na terenie województwa małopolskiego.

Przeczytaj więcej