Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 2004 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Nowoczesna geodezja w powiecie nowotarskim

Wiadomości, , 27.02.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych w projektach unijnych - szkolenie dla beneficjentów RPO WM w Krakowie 10.03.2017

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 10.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych w projektach unijnych - szkolenie dla beneficjentów RPO WM w Krakowie 09.03.2017

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 09.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 24.02.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Stosowanie przepisów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych w projektach unijnych - szkolenie dla beneficjentów RPO WM w Krakowie 06.03.2017

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 06.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Chrzanowie dla wnioskodawców Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 15.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Tarnowie dla wnioskodawców Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 14.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 08.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego