Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 2401 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali

Wiadomości, , 28.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nabór kandydatów na ekspertów w programie regionalnym w dziedzinie promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP

Wiadomości, , 28.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

„Dobry Czas na Biznes” - weź dotację na start - nabór przedłużony!

Wiadomości, , 27.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Wiadomości, , 27.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Odwołane szkolenie w Nowym Sączu - 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Wiadomości, , 27.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nowoczesne pracownie i edukacja na najwyższym poziomie

Wiadomości, , 26.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, typ A i B

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 05.07.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 06.07.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Trzy obiekty w Korzennej do gruntownej modernizacji

Wiadomości, , 26.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

O kryteriach wyboru projektów na Komitecie Monitorującym RPO WM w Krakowie

Wiadomości, , 23.06.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

W Gorlicach o Programie Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020

Wiadomości, , 23.06.2017
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej