Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 1400 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Festiwal Funduszy Europejskich - wielki finał w Nowym Sączu

Wiadomości, , 28.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Planowana zmiana Wytycznych dotyczących edukacji

Wiadomości, , 26.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 26.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 02.09.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nowy Sącz ostatnim przystankiem Festiwalu „Małopolska Myśli o Tobie”

Wiadomości, , 25.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

ABC FUNDUSZY (cz. V): Małopolska wśród liderów perspektywy 2007-13

Wiadomości, , 25.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

Wiadomości, , 25.08.2016
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wybór projektów do dofinansowania - Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.03.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

W I naborze I OP Programu PL-SK wpłynęło 58 wniosków!

Wiadomości, , 24.08.2016
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekty flagowe po ocenie formalnej

Wiadomości, , 24.08.2016
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej