Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 1242 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR

Wiadomości, , 01.07.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Wiadomości, , 01.07.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Informacja dla wnioskodawców Poddziałania 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MSP

Wiadomości, , 01.07.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nabór mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Wiadomości, , 01.07.2016
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 01.07.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 01.07.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Odwołanie szkolenia dla wnioskodawców Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Wiadomości, , 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 30.06.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego