Wiadomości

W tym dziale znajdziesz wiadomości dotyczące Funduszy Europejskich 2014-2020. Jeśli szukasz informacji o środkach europejskich w perspektywie 2007-2013 powinieneś skorzystać z serwisu www.fundusze20072013.malopolska.pl

Dostępne 2910 wiadomości z
  • wszystkich kategorii.

Ekologicznie inwestycje w gminie Drwinia

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Seminarium informacyjno-konsultacyjne nt. trzeciego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa

Wiadomości, , 15.12.2017
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana Regulaminie konkursu dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Program Regionalny wspiera małopolskie uzdrowiska

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Małopolska - otwieramy sezon zimowy!

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

61,5 mln zł na ekologiczne autobusy dla Krakowa

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie informacyjne dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Weź udział w szkoleniach i konferencjach, 15.01.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Małopolska Nagroda Rynku Pracy - nabór zgłoszeń przedłużony!

Wiadomości, , 15.12.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Wyniki oceny finansowej - Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, 31.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego