Szkolenie dla wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy

Opublikowano: 29.06.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie w Działaniu 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy - typ projektu Kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy. Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

Projekty dotyczą realizacji kompleksowych programów transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowanych na obszarze Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego).

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 11 lipca 2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy w szczególności przedstawicieli:

 •     administracji publicznej
 •     instytucji nauki i edukacji
 •     instytucji ochrony zdrowia
 •     instytucji wspierających biznes
 •     organizacji społecznych i związków wyznaniowych
 •     partnerstw
 •     partnerów społecznych
 •     przedsiębiorstw
 •     przedsiębiorstw realizujących cele publiczne
 •     służb publicznych.


Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 8.1, w tym:

 •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
 •     zasady kwalifikowalności wydatków
 •     kryteria oceny projektów
 •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
 •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.


Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
tel. 12 616 03 81
e-mail: PIFE.NOWY.TARG@umwm.malopolska.pl

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

pdf

1 strony

456.91 KB

Obowiązujący od
29.06.2023