Wiadomości

Nowoczesne miejsce edukacyjno-kulturalne

21.09.2022
To najstarsze tego typu muzeum w Polsce. Mowa o Małopolskim Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, które przez blisko pół wieku prowadziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni.

REACT-EU dla ochrony zdrowia Małopolan

16.09.2022
Ponad 75 mln zł trafiło do małopolskich szpitali w ramach pakietu pomocowego REACT-EU. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Umowy na realizację zadań przekazali uroczyście marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pasaż Odkryć w Tarnowie otwarty

12.09.2022
Nowe centrum nauki i techniki w Tarnowie oficjalnie rozpoczęło działalność! Pasaż Odkryć w kamienicy przy Rynku 4 to wyjątkowe miejsce, umożliwiające bezpośredni kontakt z nauką i swobodne odkrywanie jej tajemnic poprzez niezwykłe doświadczenia i eksperymenty.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

Sortownia odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Przeczytaj więcej