Wiadomości

Lato idzie przez park

17.08.2022
Parki to namiastka lasu w środku miasta. Zachwycają architekturą, roślinnością i innowacyjnymi rozwiązaniami. Są miejscem spotkań, relaksu i aktywnego wypoczynku. Tylko w Krakowie znajduje się obecnie 51 parków. Łącznie w Małopolsce jest ich blisko 80. Część z nich to parki zabytkowe powstałe w obrębie historycznej części miasta. Dzięki inwestycjom z Funduszy Europejskich cieszą oczy, dają wytchnienie w upalne dni i tworzą oazę spokoju w centrum miast.

Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i ….biblioteki!

01.08.2022
Już w starożytności było wiadomo, że moc książek, ich wpływ na rozwój osobisty, wiedzę i światopogląd otwierały drogę do wielkiego świata wielu sławnym postaciom. Książka rosła w siłę przez wiele stuleci, biblioteki stawały się uniwersytetami samymi w sobie. Funkcjonowały jako ośrodki wiedzy, miejsca tętniące życiem, wypełnione kulturą.

Wypromuj swój projekt – dołącz do akcji DOFE 2022!

21.07.2022
Twoja instytucja, firma, a może Ty sam zrealizowałeś przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych? Będzie okazja, by pochwalić się tym sukcesem!
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

Nowa siedziba Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Przeczytaj więcej