Wiadomości

Nowoczesny Pawilon Rehabilitacyjny powstanie w Jaroszowcu

15.06.2022
Pawilon rehabilitacyjny o powierzchni niemal tysiąca metrów powitanie już wkrótce w Jaroszowcu dzięki wsparciu samorządu województwa i Funduszy Europejskich. Obiekt, w którym znajdą się poradnie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny będzie częścią Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.

Fundusze Europejskie w Małopolsce. Pytasz i wiesz!

01.06.2022
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce nadal w trasie. Z pomocy w ubieganiu się o unijne wsparcie można będzie skorzystać w większości gmin i powiatów regionu, także w czerwcu. Sprawdź, kiedy będziemy w Twojej gminie.

Co za nami, co przed nami – funduszowe podsumowanie 2021 roku w Małopolsce

01.06.2022
Jaki był miniony rok z dzisiejszej perspektywy? Obronną ręką wychodziliśmy z pandemicznej rzeczywistości, a kolejne wyzwanie w postaci rosyjskiej agresji na Ukrainę i fali uchodźców wojennych stanowiło nieznaną nam jeszcze przyszłość.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

W hołdzie dla bohatera - Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie

Przeczytaj więcej