Wiadomości

Jak z płotki stać się rekinem biznesu? Sięgnij po Fundusze Europejskie!

28.11.2022
Niskooprocentowana pożyczka do 1 mln złotych, bez prowizji, dodatkowych opłat i wkładu własnego? Z Małopolską Pożyczką to możliwe! Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi działalność na terenie naszego województwa nie dłużej niż 24 miesiące, możesz skorzystać z pomocy finansowej w postaci unijnej pożyczki dla start-upów. Mnóstwo mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw już rozwinęło swoje biznesy dzięki wsparciu inwestycyjnemu – dołącz do nich! Poznaj historie młodych firm działających w turystyce, którym Fundusze Europejskie pozwoliły rozwinąć skrzydła. Odwiedź miejsca, o których piszemy, i zainspiruj się.

Na straży rozwoju regionu. Fundusze Europejskie są w Małopolsce

02.11.2022
Blisko 13 mld zł - to kwota, jaką zainwestowaliśmy w Małopolsce w ciągu ostatnich siedmiu lat, tylko w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski. To przekłada się realnie na ponad 4,3 tys. inwestycji w ochronie zdrowia, szkolnictwie, transporcie, ochronie środowiska czy rynku pracy. Z Funduszy korzystaliśmy w walce z pandemią COVID 19, to one wsparły działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w regionie.

Nagrody REGIOSTARS - jubileuszowa edycja!

19.10.2022
W 2022 r. przypada 15. rocznica wręczenia nagród Regiostars dla najlepszych projektów zrealizowanych z unijnym wsparciem, które mogą służyć jako wzór i inspiracja dla pozostałych europejskich regionów.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

Wyposażenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Przeczytaj więcej