Wiadomości

Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Odcinek 10

09.12.2021
Od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej minęło już siedemnaście lat. To czas wielomiliardowych inwestycji, także w regionach. Przejeżdżając mostem np. w Borusowej, przechadzając się po parku, np. Strzeleckim w Nowym Sączu lub idąc do muzeum, np. w Krakowie - Podgórzu , często mijamy charakterystyczne tablice informacyjne opisujące projekty, które powstały przy udziale Funduszy Europejskich.

Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Odcinek 9

02.12.2021
Ścieżki rowerowe, ekologiczne autobusy, nowoczesne pociągi, odnawialne źródła energii, nowe żłobki i przedszkola – mieszkańcy Małopolski wybrali projekty, które wzorowo wykorzystały unijne środki i najlepiej służą lokalnym społecznościom. Podczas Gali „Fundusze z Kulturą” nagrodziliśmy najlepsze projekty z subregionu tarnowskiego.

Spotkania konsultacyjne projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zakończone

01.12.2021
Zakończyły się spotkania konsultacje społeczne projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski. W wydarzeniu online wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

Małopolska jest krajowym liderem w budowie ścieżek rowerowych. Trwa budowa kolejnych odcinków tras, które utworzą spójną sieć szlaków rowerowych pod nazwą VeloMalopolska w całym województwie.

Przeczytaj więcej