Wiadomości

Wystartował konkurs Nowy Europejski Bauhaus 2022!

21.01.2022
Twój projekt łączy w sobie design, ekologię, dostępność społeczną, cenową oraz inwestycje? A może masz mniej niż 30 lat, a w Twojej głowie kiełkuje świetny pomysł na taką inicjatywę? Komisja Europejska organizuje konkurs, w którym można wygrać nawet 30 tys. euro. Zgłoś się!

Małopolska efektywnie inwestuje Fundusze Europejskie

14.01.2022
Ponad 9 tys. złożonych projektów o wartości dofinansowania 24 mld zł, ponad 4 tys. zawartych umów na kwotę 12,4 mld zł oraz 20,5 mld zł potwierdzonych wydatków skierowanych do rozliczenia w Komisji Europejskiej - to dane liczbowe pokazujące efekty siedmioletniej realizacji Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2014-2020.

Nowa usługa w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce – zapytaj o PPP!

11.01.2022
Już od początku stycznia 2022 roku w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie wprowadzona została nowa usługa dotycząca Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Zobacz wszystkie wiadomości

O programach

 • Regionalny Program Operacyjny

  Wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

  Dowiedz się więcej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
  zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce

  Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

  Dowiedz się więcej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  To programy, które wspierają i promują wspólne projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym, realizowane przez podregiony, instytucje publiczne i podmioty prywatne z Unii Europejskiej i innych krajów spoza Wspólnoty.

  Dowiedz się więcej
 • Programy krajowe

  Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

Szkolenia i konferencje

Wszystkie szkolenia i konferencje

Zrealizowane projekty

Digitalizacja Sakralnego Dziedzictwa Małopolski to program do zarządzania zbiorami, portal internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne.

Przeczytaj więcej