Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027

Opublikowano: 07.12.2023
poradnik

Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2021-2027 mają na celu, między innymi, promowanie przejścia na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla netto i odporność Unii Europejskiej. Przepisy regulujące ich działalność wymagają zatem, aby poszczególne projekty otrzymujące wsparcie - z których wiele obejmuje duże inwestycje infrastrukturalne - zostały poddane weryfikacji pod względem wpływu na klimat i adaptacji (odporności na zmiany klimatu) do zmian klimatu w celu ustalenia ich zgodności z celami w zakresie łagodzenia zmian klimatu (redukcji emisji) oraz dostosowania do zmian klimatu, tj. do warunków zmienionego i zmieniającego się klimatu, które wpływają i będą w coraz większym stopniu wpływać na projekty w trakcie ich funkcjonowania (cyklu życia projektu).

Zamieszczony poradnik ma zatem na celu przyczynienie się do ustanowienia standardowego sposobu weryfikacji projektów infrastrukturalnych pod względem wpływu na klimat i odporności na zmiany klimatu w Polsce.