Strategia ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Opublikowano: 02.07.2024
Typ dokumentu
strategie terytorialne

Członkowie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny to 17 gmin - Gminy: Miasto Nowy Sącz, Miasto Grybów, Chełmiec, Grybów, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Kamionka Wielka, Łącko, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Podegrodzie, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Krynica Zdrój. Łącznie w ramach strategii terytorialnej na lata 2021-2027 przewidziano realizację 73 projektów, ujętych w 9 wiązkach. Wartość alokacji (podzielonej algorytmem) ujęta w strategii to: 56 279 281 euro, w tym:
•    EFRR: 40 346 394 euro
•    EFS+: 15 932 887 euro

Dodatkowo w ramach strategii przewidziano projekty na rozwój turystyki, instytucji kultury i zabytków w ramach działania 7.2 FEM, na kwotę 24 087 288 euro (nabór konkursowy).

Dostęp alternatywny do treści cyfrowych

Informujemy, że zamieszczone na naszej stronie pliki w formacie PDF zostały wytworzone przez Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny i mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo.
Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i masz problem z ich odczytaniem, to prosimy o kontakt z naszym pracownikiem, który chętnie Ci w tym pomoże:

-  Adam Piskór, telefon: 12 29 90 678, e-mail: adam.piskor@umwm.malopolska.pl
-  Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego