Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej (FEMP.08.14-IZ.00-005/23)

Opublikowano: 12.10.2023

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWM podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach Działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej (FEMP.08.14-IZ.00-005/23) do 20 października 2023 r. do godziny 15:00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest prośbami od potencjalnych wnioskodawców w tym zakresie oraz wystąpieniem błędów w Systemie IGA, uniemożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie.