Unijne dotacje na lokalne inicjatywy edukacyjne

Opublikowano: 28.03.2024

Przedsięwzięcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, wspierające ich rozwój, profilaktykę dobrostanu psychicznego i emocjonalnego oraz edukacja ekologiczna - to wybrane przykłady działań, które niebawem realizowane będą w lokalnych społecznościach dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Masz pomysł na taką inicjatywę? Do 23 maja złóż wniosek! Czeka ponad 11 mln zł. 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie podmiot działający lokalnie (tj. posiadający siedzibę, filię, delegaturę, lokalny oddział, inną formę działalności (zorganizowaną reprezentację) na terenie objętym wsparciem w projekcie) i znający sytuację oraz problemy wspieranych społeczności.
Wnioskodawca może złożyć w naborze tylko jeden wniosek i nie może występować jako partner w jakimkolwiek innym projekcie, co do którego wniosek został złożony w naborze. Jeśli dany podmiot jest partnerem w projekcie – nie może już wystąpić jako wnioskodawca i partner w innym projekcie. 

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna wartość projektu wynosi 25 tys. zł, a wartość maksymalna to 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. Wymagany wkład własny do projektu to 10%. 

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać działania zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju oraz większych szans na rynku pracy, służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji. Środki z unijnej dotacji będzie można też przeznaczyć na wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych, działania edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w szczególności uwrażliwiające na problem zmian klimatycznych i zagrożeń z nich wynikających.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać do 23 maja br. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ.