Fundusze Europejskie dla Małopolski. Nowe rozdanie

Opublikowano: 26.08.2020

Trwają intensywne prace nad nową perspektywą finansową i założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. W październiku spodziewane jest uruchomienie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu określającego zakres unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej dla Polski.

Nasze prace koncentrują się w tej chwili na konsultowaniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej założeń projektu Umowy Partnerstwa.  Zabiegamy o to, aby maksymalnie dużo obszarów mogło być zarządzanych na poziomie regionalnym, a co za tym idzie jak najwięcej środków trafiło do Małopolski

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– mówi marszałek Witold Kozłowski

 

 

 

 Budżet, który wynegocjujemy zamienimy w konkretne inwestycje. Unijne wsparcie chcemy przeznaczyć między innymi na rozwój biznesu, służbę zdrowia, energetykę czy transport. To konkretne fundusze, które jeszcze bardziej przyspieszą rozwój regionu

Łukasz Smółka, Wicemarszałek Małopolski

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jaka będzie Małopolska w 2027 roku? Bardziej inteligentna, dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, bardziej przyjazna dla środowiska, lepiej połączona dzięki zwiększeniu mobilności. To Małopolska o silniejszym wymiarze społecznym, która jest bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju.

Przypomnijmy. Podczas lipcowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli osiągnęło porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 w tym nowego Funduszu na rzecz Odbudowy. Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro, a fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek. Mamy nadzieję, że ustalenia lipcowego szczytu uzyskają jednak aprobatę Parlamentu Europejskiego, pomimo wyrażonego przez Parlament krytycznego stanowiska zaraz po szczycie, w odniesieniu do jego ustaleń. Polska mogłaby otrzymać szacunkowo prawie 173 miliardów euro (139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach).

Propozycje zasad rozdziału środków europejskich pomiędzy programy, poznamy prawdopodobnie na początku 2021 r.

Pracowanie: Biuro Prasowe UMWM