Fundusze Europejskie dla Małopolski 26 stycznia - konsultacje społeczne umowy partnerskiej dla regionu. Czekamy na Twój głos!

Opublikowano: 26.01.2021

Jeżeli chcesz mieć wpływ na to, jak będziemy korzystać z pieniędzy unijnych przez kolejne 7 lat i w co zainwestujemy 1,54 mld EURO - weź udział w społecznych konsultacjach Umowy Partnerstwa.

To kluczowy dokument określający sposób i jakość wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Umowa będzie miała strategiczne znaczenie dla sposobu w jaki będziemy inwestować unijne środki w Małopolsce, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach

– mobilizuje wicemarszałek Łukasz Smółka. Jak dodaje, te środki to dla nas konkretna pomoc w stopniowym wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią.

Małopolska przyszłości

Wypowiedz się! Jakiej Małopolski chcesz? Inteligentnej, dzięki wspieraniu innowacji i transformacji gospodarczej, bardziej przyjaznej dla środowiska, czy lepiej połączonej dzięki zwiększeniu mobilności. Małopolski o silniejszym wymiarze społecznym, która jest bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju. Twoja opinia jest dla nas ważna! 

Zapraszamy wszystkich

Konsultacje, które mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, prowadzone są w formule on-line. Spotkania są otwarte, udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematyką Funduszy Europejskich. Zaproszenia kierowane są w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. 

Kiedy i jak wziąć udział?

Konsultacje będą odbywały się odrębnie dla każdego regionu kraju. Małopolska przystąpi do nich 26 stycznia 2021 r. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo na kanale na kanale Ministerstwa na YouTube:


Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 | Napisy PL | PJM

W trakcie transmisji zalogowani użytkownicy mogą przesyłać swoje uwagi i pytania za pośrednictwem czatu.

Projekt Umowy Partnerstwa, zapisy którego będą konsultowane, został udostępniony na  Portalu Funduszy Europejskich.