Ponad 2,5 mld euro dla Małopolski

Opublikowano: 23.06.2021

Dokładnie 2,567 mld euro – to budżet, jakim Małopolska dysponować będzie w ramach nowej perspektywy finansowej. Dziś w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się negocjacje, których efektem był podział 7,1 mld euro rezerwy programowej. W spotkaniu uczestniczył Witold Kozłowski Marszałek Małopolski.


Cieszę się, że moje starania doprowadziły do zwiększenia puli środków dla Małopolski o ponad 1 miliard euro. Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji i teraz będzie to możliwe. Dotychczas dobrze wykorzystujemy unijne wsparcie i jesteśmy przygotowani do nowej perspektywy. Mamy ambitne cele i zaawansowane projekty

Witold Kozłowski marszałek Małopolski– powiedział po spotkaniu Marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że wyjściowa propozycja dla naszego regionu ze stycznia br. przewidywała dla programu regionalnego 1,541 miliarda euro w ramach tzw. alokacji podstawowej. Końcowy wynik zależny był od negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczących priorytetów rozwojowych i powiązania pomiędzy strategiami rządowymi a wizją przyszłości regionu. W efekcie uzyskaliśmy 2,567 miliarda euro, w tym dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego region skorzysta w kwocie 247 mln euro.

To duża kwota, a zawdzięczamy ją konsekwentnej polityce negocjacyjnej naszego Zarządu oraz konkretnym, spójnym z krajowymi oraz strategicznymi z perspektywy regionu inwestycjom, które przedstawiliśmy w Ministerstwie

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– wyjaśnia Marszałek Witold Kozłowski.

Ponadto, otrzymamy do zainwestowania w Małopolsce pulę dodatkowych 400 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego realizacja wydłużona zostanie do 2025 roku. Oprócz tego nasze województwo będzie intensywnie korzystać z programów rządowych, w tym z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS), Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Województwo małopolskie, obok śląskiego i pomorskiego, wyróżnia się na tle innych województw zaliczanych do regionów słabiej rozwiniętych.

- Odnotowujemy zdecydowanie lepsze wskaźniki społeczno-gospodarcze, co zgodnie z zasadą „im lepiej się rozwijamy, tym mniej środków dostajemy” musiało znaleźć wyraz w podziale środków biorąc pod uwagę cele polityki spójności – podkreśla marszałek Kozłowski, dodając, iż rozważana jest również koncepcja wspólnych projektów w programie Polski Wschodniej z uwagi na graniczenie z województwem podkarpackim objętym tym programem. Dodatkowo, Małopolska jako graniczny, region będzie korzystać ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.