Tarnowskie konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027

Opublikowano: 08.11.2021

W Tarnowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021 -2027 z udziałem wicemarszałka Józefa Gawrona. Tarnów wraz z Dąbrową Tarnowską, powiatem tarnowskim i ościennymi gminami stworzył ZiT, na którego realizację jest przewidywane ponad 41 mln euro.

Projekt i główne założenia Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 przedstawiła Magdalena Łasak-Strutyńska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM.

Do 16 listopada trwają konsultacje regionalne. Chcemy, aby Małopolska równomiernie się rozwijała, aby każdy region naszego województwa miał równe szanse, dlatego cenne są dla nas wszelkie opinie, podpowiedzi i sugestie, w jakim kierunku iść, aby tak właśnie było. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy rozwiązania, które sprawią, że podobnie jak w poprzedniej perspektywie unijnej odniesiemy wiele sukcesów i zrealizujemy wiele cennych projektów

Józef Gawron, wicemarszałek Małopolski

- powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Po zakończeniu konsultacji program zostanie uszczegółowiony i zacznie się jego realizacja. Tarnów wraz z Dąbrową Tarnowską, powiatem tarnowskim i gminami podtarnowskimi stworzył ZiT, na którego realizację jest przewidywane przeszło 41 mln euro.