Wydłużenie konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 16.11.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie procesem konsultacji społecznych, Zarząd Województwa w dniu 16 listopada br. podjął decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne trwają od 12 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. (55 dni)

Jak oddać głos

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu można przekazywać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag. Wypełniony elektronicznie formularz (w wersji edytowalnej) prosimy przesłać na adres e-mail program2027@umwm.malopolska.pl lub w formie papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi 
ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków, 
z dopiskiem „Konsultacje społeczne programu regionalnego 2021-2027”. 

Wszystkie zgłoszone uwagi, zostaną szczegółowo przeanalizowane. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Małopolskiego. 

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności odniesienie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl/malopolska-przyszlosci oraz www.malopolska.pl