Sprawozdanie z konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości

Opublikowano: 03.02.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego dziękuje wszystkim osobom i podmiotom, które tak licznie wzięły udział w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Zgłoszone uwagi i zaangażowanie w ten proces świadczą o dużym znaczeniu dla małopolskiej społeczności sposobu wykorzystania środków europejskich w ramach programu regionalnego. 

Każda z uwag została indywidualnie rozpatrzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz przeanalizowana pod kątem możliwości jej uwzględniania m.in. w kontekście zaplanowanej logiki interwencji programu, dostępności środków finansowych oraz ogólnych zasad ukierunkowania tych środków, znanych w momencie przygotowywania raportu.