Przed nami wiele projektów, które będą służyć małopolskim rodzinom

Opublikowano: 21.12.2022

W latach 2014-2020 podpisano ponad 4320 umów na łączną kwotę blisko 13 miliardów złotych. Przed Małopolską kolejne projekty finansowane z funduszy unijnych w ramach zaakceptowanego 5 grudnia br. przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Uczestnicy konferencji: marszałek województwa Witold Kozłowski, dyrektor Dep. Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Joanna Urbanowicz, dyr. Dep. Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich UMWM Joanna Schilbach, dyr. Biura ds. Certyfikacji UMWM Agata Syrek oraz dyr. Dep. Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk.

W konferencji prasowej wzięli udział: marszałek województwa Witold Kozłowski, dyrektor Dep. Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Joanna Urbanowicz, dyr. Dep. Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich UMWM Joanna Schilbach, dyr. Biura ds. Certyfikacji UMWM Agata Syrek oraz dyr. Dep. Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk. To dyrektorzy czterech kluczowych departamentów urzędu, odpowiedzialni za zarówno cały proces negocjacyjny jak również realizację projektów finansowanych ze środków unijnych. Te cztery departamenty to łącznie około 400 pracowników.

Przed nami nie mniej pracy niż w kończącym się teraz programie na lata 2014-2020. Do wydania mamy kwotę blisko 2,7 miliarda euro. W strategii rozwoju województwa zdecydowanie zmieniliśmy priorytety, przechodząc do zrównoważonego rozwoju terytorialnie, gospodarczo i społecznie. Podjęliśmy decyzję, że jeśli ma być to rzeczywiście zrównoważony rozwój, to musimy rodzinę postawić w centralnym miejscu. Jeżeli będziemy realizować projekt, które będą sprzyjały rodzinie to nasze województwo będzie się rozwijało w sposób zrównoważony

– mówił marszałek Witold Kozłowski i zapowiedział, że w nowym programie wiele projektów będzie zaadresowanych właśnie małopolskim rodzinom.

Mamy na myśli nie tylko projekty dla osób, które mają np. rodzinne firmy, ale także dla rodzin, które mierzą się z różnymi problemami: niepełnosprawnościami, bezrobociem, czy nawet trudną sytuacją materialną.

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest realizowany w oparciu o 3 fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -  738 609 486 euro, Europejski Fundusz Społeczny - 687 130 160 euro, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - 264 558 697 euro.

Szczegółowy zakres wsparcia Funduszy Europejskich w Małopolsce (FEM) w milionach euro wygląda następująco:

  • badania i rozwój (B+R) oraz przedsiębiorczość: 311 976 380 
  • ochrona środowiska: 509 977 736 
  • transport miejski: 136 256 409 
  • transport regionalny: 200 844 461 
  • infrastruktura społeczna: 298 846 736 
  • rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne: 659 284 451 
  • wsparcie dla wspólnot lokalnych: 211 337 246 sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej: 264 558 697 (w tym pomoc techniczna) 
  • pomoc techniczna: 97 216 227 (bez FST) 

Nabory wniosków do programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 rozpoczną się najpewniej na przełomie I i II kwartału 2023 roku.