O Funduszach Europejskich na Forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski

Opublikowano: 26.01.2023

Blisko 2,7 miliarda euro dla Małopolski w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. To najważniejsza informacja dla regionu od 5 grudnia – dnia, w którym Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała program regionalny.

O procesie negocjacyjnym, szczegółach programowych, możliwościach wydatkowania środków europejskich oraz wstępnych harmonogramie ogłaszania konkursów rozmawiano dzisiaj w ramach Forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolski. W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa Witold Kozłowski, wojewoda Łukasz Kmita oraz dyrektorzy odpowiedzialni za Fundusze Europejskie: Joanna Urbanowicz, Agata Syrek, Paweł Knapczyk i Sławomir Włodarz.

Negocjacje trwały blisko cztery lata. Nie był to proces łatwy, ale szczęśliwie dotarliśmy do 5 grudnia, czyli dnia, w którym Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Do dyspozycji mamy około 13 miliardów złotych. To fundusze na transport, ochronę środowiska, infrastrukturę społeczną, badania, rozwój i przedsiębiorczość, edukację, rynek pracy oraz ponad 264 milionów złotych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski zachodniej na usuwanie skutków transformacji energetycznej

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– tłumaczył marszałek Witold Kozłowski.

To nie są wszystkie środki, które będą dla nas dostępne. Około 100 mln euro będziemy mogli wykorzystać na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Chce podkreślić jeszcze jedną kwestię: w tym okresie źródła finansowania różnego rodzaju inwestycji lokalnych są bardzo rozproszone. To nie tylko fundusze europejskie, ale także te z budżetu państwa. To chociażby uruchomienie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ostatecznym rozrachunku, na rozwój naszego regionu możemy otrzymać ponad 3 miliardy euro!

Nie da się porównywać podziału środków europejskich między różnymi województwami. Temu procesowi towarzyszy konkretny algorytm, który bierze pod uwagę różne czynniki, między innymi przyrost naturalny. Małopolska jest aktualnie jednym z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce, stąd kwota, którą otrzymaliśmy. Środki europejskie to konkretne narzędzie do wyrównywania poziomu rozwoju polskich regionów

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– dodał Witold Kozłowski.