Marszałek Witold Kozłowski członkiem Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa 2021-2027

Opublikowano: 17.02.2023

Pismo w tej sprawie przesłał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za pozytywne przyjęcie mojej kandydatury do Komisji ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Przed nami wiele pracy, aby środki, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejski mądrze i skutecznie wydać. Na rozwój naszego kraju i naszych regionów. Do Polski trafi ok. 155,4 mld złotych

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra Rozwoju i Finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami.

Pierwsze posiedzenie Komitetu planowane jest na 22 marca br. w Warszawie.

Do najważniejszych zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należą:

 

  • przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej realizacji,
  • formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa,
  • analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na realizację Umowy Partnerstwa,
  • w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych, związanych z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie rekomendacji instytucjom zarządzającym,
  • ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich,
  • ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji polityki spójności,
  • monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • ocena spójności realizowanych działań, zarówno w kontekście wdrażania funduszy europejskich w Polsce, jak również pozostałych inicjatyw stworzonych na poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego).