Komunikacja Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej

Opublikowano: 20.03.2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwraca się z prośbą o dochowanie szczególnej staranności i właściwe komunikowanie źródeł finansowania programów, działań i projektów realizowanych przez instytucje.

Odpowiednia widoczność funduszowych i unijnych symboli i grafik oraz czytelny przekaz komunikatów o pochodzeniu finansowania z Funduszy Europejskich ma kluczowe znaczenie w chwili uruchamiania kolejnych działań w nowej perspektywie. Przede wszystkim dla zainteresowania i zmotywowania potencjalnych beneficjentów do sięgania po Fundusze Europejskie, a w konsekwencji także dla właściwej realizacji projektów, również w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.

Ministerstwu zależy na budowaniu jeszcze większego niż dotychczas spójnego przekazu, powszechności Funduszy Europejskich i ich znajomości wśród Polaków. Stosując jednolite, opisane w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027” zasady, linie graficzne i wzory materiałów przyczyniamy się do tego wszyscy. Dlatego też IK UP przypomina, aby w komunikacji na temat funduszy UE na lata 2021-2027, korzystać wyłącznie z grafik, wzorów i szablonów opracowanych na tę perspektywę, dostępnych w „Księdze Tożsamości Wizualnej” oraz materiałach do pobrania, dostępnych na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie www.fundusze.malopolska.pl/promocja