Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 24.05.2023

23 maja 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałą nr 922/23 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych priorytetów i działań na cały okres realizacji programu.

Harmonogram będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami „Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027” przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, według których przygotowano harmonogram; wszystkie informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny. Właściwe instytucje nie są nimi bezwzględnie związane. Procedury danego postępowania mogą być przygotowane w inny sposób niż prezentowany w harmonogramie, w szczególności może dotyczyć to kwot i terminów w nim wskazanych.
 

Wersje archiwalne:

Ramowy Plan Realizacji Działań - wersja obowiązująca od 28 marca 2023 r. do 22 maja 2023 r. (.pdf, 389 KB)

Ramowy Plan Realizacji Działań - wersja obowiązująca od 7 lutego 2023 r. do 27 marca 2023 r. (.pdf, 419 KB)

Dokumenty