Mobilny Punkt Informacyjny dla mieszkańców powiatu miechowskiego

Opublikowano: 12.06.2023

Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli gminy Miechów, Gołcza, Charsznica, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów, na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania wsparcia z Funduszy Europejskich na:

  • założenie firmy,
  • rozwój działalności gospodarczej,
  • wsparcie w wypracowywaniu innowacyjnych pomysłów,
  • realizację projektów innowacyjnych,
  • szkolenia i doradztwo dla firm,
  • szkolenia i staże dla młodych,
  • projekty dla organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych, służb ratunkowych.

Podczas dyżuru specjaliści przedstawiają też możliwości realizacji projektów z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Termin konsultacji:

20.06.2023 r. (wtorek), godz. 09:00 – 14:00
miejsce konsultacji: Siedziba Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie, ul. Warszawska 10

Konsultacje przeprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego w Krakowie: 
ul. Wielicka 72 B 
tel. 12 616 06 16 
fax. 12 299 09 41 
e-mail pife.krakow@umwm.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy!