Zmiana harmonogramu naboru wniosków

Opublikowano: 28.06.2023

27 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałą nr 1252/23 zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 harmonogram ma być aktualizowany nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału, obecna zmiana jest obligatoryjną zmianą kwartalną.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • Aktualizacji kwot dofinansowania w złotych, w całości dokumentu w związku z kwartalną aktualizacją kursu euro; 
 • Działania 1.2 typ A w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z III kw. 2023 na IV kw. 2023r. oraz daty końcowej I naboru z III kw. 2023r. /IV kw. 2023r. na IV kw.2023r.; 
 • Działania 2.12 typ A oraz typ B w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z III kw. 2023 na IV kw. 2023r. oraz daty końcowej I naboru z III kw. 2023r. /IV kw. 2023r. na IV kw.2023r.; 
 • Działania 6.2 typ A w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 21.06.2023 na 05.07.2023 oraz daty końcowej I naboru z 05.07.2023r. na 19.07.2023r; uzupełnienia kolumny pn. informacje dodatkowe odnośnie projektu; 
 • Działania 6.13 Typ B w zakresie zmiany porządkującej w kolumnie pn. „Cel polityki, cel szczegółowy” wartości 4 (f) na 4 (g)
 • Działania 6.21 typ C, typ D, typ E w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z III kw. 2023 na IV kw. 2023r. oraz daty końcowej I naboru z III kw. 2023r. /IV kw. 2023r. na IV kw.2023r.;
 • Działania 8.1 typ A w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 21.06.2023 na 28.06.2023 oraz daty końcowej I naboru z 31.07.2023r. na 07.08.2023r.oraz w zakresie uzupełnienia kolumny pn. Budżet Państwa o kwotę: 9 196 600,00 zł.;
 • Działania 8.2 typ A w zakresie uzupełnienia kolumny pn. Budżet Państwa o kwotę: 540 980,80 zł.;
 • Działania 8.6 typ A, typ B, typ C w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z III kw. 2023 na IV kw. 2023r. oraz daty końcowej I naboru z III kw. 2023r. /IV kw. 2023r. na IV kw.2023r.;
 • Działania 8.10 typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F w zakresie uzupełnienia kolumny Wnioskodawcy o jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia oraz w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 20.07.2023 na IV kw. 2023r. oraz daty końcowej I naboru z 16.10.2023r. na IV kw.2023/ I kw. 2024;
 • Działania 8.11 typ A, typ B, w zakresie uzupełnienia kolumny Wnioskodawcy o następujące podmioty: służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia oraz w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 29.06.2023r. na 20.07.2023r.; 
 • Działania 8.11 typ C, w zakresie uzupełnienia kolumny Wnioskodawcy o następujące podmioty: służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia oraz w zakresie zmiany daty początkowej I naboru z 27.07.2023r. na 24.08.2023r. oraz daty końcowej I naboru z 08.09.2023r. na 07.10.2023r.;
 • Działania 8.12 typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F, w zakresie uzupełnienia kolumny Wnioskodawcy o następujące podmioty: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej;
 • Działania 8.14 typ A, typ B, w zakresie uzupełnienia kolumny Wnioskodawcy o jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia. 
 • W kolumnie pn. Budżet Państwa w zakresie następujących działań: Działania 6.2 typ A; Działania 6.6 typ A; Działania 6.7 typ A; Działania 8.7 typ A; Działania 8.12 typ A,B,C, D, E, F; w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się zapis „nie dotyczy” 
 • W kolumnie pn. Budżet Państwa w zakresie Działania 6.6 typ B w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się kwotę: 2 976 767,75 zł
 • W kolumnie pn. Budżet Państwa w zakresie Działania 6.18 typ A; w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się kwotę: 17 632 999,85 zł
 • W kolumnie pn. Budżet Państwa w zakresie Działania 8.11 typ A i typ B; w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się kwotę:  5 771 680,40 zł
 • W kolumnie pn. Budżet Państwa w zakresie Działania 8.11 typ C; w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się kwotę: 9 737 580,80 zł
 • W zakresie Działania 8.14 typ A w kolumnie pn. Budżet Państwa; w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się kwotę: 4 327 814,20 zł; w kolumnie pn. data początkowa w miejsce daty 29.06.2023r. wprowadza się 05.07.2023r., a w kolumnie pn. data końcowa w miejsce daty 25.08.2023r. wprowadza się 01.09.2023r.  
 • W zakresie Działania 8.14 typ B w kolumnie pn. Budżet Państwa w miejsce zapisu „brak danych” wprowadza się kwotę: 1 081 957,00 zł; ; w kolumnie pn. data początkowa w miejsce daty 29.06.2023r. wprowadza się 05.07.2023r., a w kolumnie pn. data końcowa w miejsce daty 25.08.2023r. wprowadza się 01.09.2023r.

Wszystkie informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny. Właściwe instytucje nie są nimi bezwzględnie związane. Procedury danego postępowania mogą być przygotowane w inny sposób niż prezentowany w harmonogramie, w szczególności może dotyczyć to kwot i terminów w nim wskazanych.

Przejdź do zakładki Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.