Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji

Opublikowano: 29.06.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w Działaniu 8.2 Edukacja dla transformacji - typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

W ramach Działania możliwe będzie tworzenie oraz rozwój innowacyjnych pracowni/otwartych laboratoriów typu fablab na obszarze Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego).

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 12 lipca 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli:

  •  administracji publicznej
  •   instytucji nauki i edukacji
  •   instytucji wspierających biznes
  •   organizacji społecznych i związków wyznaniowych

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 8.2, w tym:

  •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  •     zasady kwalifikowalności wydatków
  •     kryteria oceny projektów
  •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 12 616 03 72
e-mail: PIFE.NOWY.SACZ@umwm.malopolska.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

pdf

1 strony

340.39 KB

Obowiązujący od
29.06.2023