Wyjątkowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli – wyróżnienie dla Małopolski

Opublikowano: 07.07.2023

Marszałek Witold Kozłowski w dniach 5-6 lipca 2023 r. uczestniczył w ostatniej przed wakacjami, 156. Sesji Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w Brukseli, która zakończyła się ceremonią wręczenia nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Decyzją jury Małopolsce przyznano wyjątkowe wyróżnienie.

Pierwszego dnia sesja rozpoczęła się od debaty nt. na temat roli władz lokalnych i regionalnych w obronie demokracji oraz przyjęcia opinii w tym zakresie. Następnie odbyła się dyskusja i przyjęcie zmian w regulaminie wewnętrznym Komitetu Regionów, po czym odbyły się kolejne debaty: na temat  przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych i jakości powietrza oraz śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych. Przyjęte zostały także opinie nt. pakietu dotyczącego surowców krytycznych i reformy unijnego rynku energii elektrycznej.

Program drugiego dnia to kolejne trzy debaty: na temat spraw lokalnych, na temat roli władz lokalnych i regionalnych w procesie poszerzenie UE oraz roli władz szczebla niższego niż krajowy w UE i USA we wzmacnianiu demokracji oraz wspieraniu wzrostu i rozwoju. Kolejnym punktem programu było przyjęcie opinii nt. wspierania potencjału i synergii inicjatyw UE w ramach Zielonego Ładu na rzecz regionów i miast oraz aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie.

Sesję KR zakończyła ceremonia wręczenia nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Tegorocznymi laureatami zostali: Region Friuli-Wenecja Julijska (Włochy), Kraj Południowomorawski (Czechy) oraz miasto Vila Nova de Famalicão (Portugalia). Specjalne wyróżnienie natomiast otrzymała Małopolska. Marszałek Witold Kozłowski odebrał z rąk Vasco Cordeiro, Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, dyplom

To ogromny zaszczyt odbierać specjalne wyróżnienie dla Małopolski. Dziękuję za nie w imieniu władz regionu i wszystkich Małopolan. Województwo małopolskie od 2016 r. znajduje się w elitarnym gronie Europejskich Regionów Przedsiębiorczości. Na przestrzeni ostatnich lat Małopolska notuje szybki rozwój; dzisiaj jest silnym i nowoczesnym regionem. Naszej strategii przyświeca hasło „odpowiedzialna przyszłość”, dlatego inwestujemy w działania służące zrównoważonemu rozwojowi.

marszałek Witold Kozłowski

- powiedział w swoim wystąpieniu marszałek Witold Kozłowski.

Jednym z obszarów, za który Małopolska została doceniona jest tworzenie dobrego klimatu w regionie do zakładania nowych firm i przenoszenia działalności do Polski przez obywateli Ukrainy oraz inwestowanie w rozwój kompetencji Ukraińców przebywających w Polsce.

Mamy dużą wiedzę w zakresie wdrażania funduszy unijnych, pozyskiwania partnerów do współpracy. Chcemy dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem z Ukrainą. Jesteśmy gotowi, by być ośrodkiem przedsiębiorczości i eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, jak również obywateli chcących prowadzić własne firmy. W Małopolsce już dzisiaj działa bardzo dużo spółek z kapitałem ukraińskim. Po wybuchu wojny znacznie wzrosła liczba firm zakładanych przez obywateli Ukrainy. Dlatego staramy się tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju tych firm

marszałek Witold Kozłowski

– powiedział Marszałek Kozłowski.  

Więcej na temat działalności Marszałka Województwa Małopolskiego w Komitecie Regionów można znaleźć tutaj: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/malopolska-w-unii-europejskiej