Informacja o zmianie terminu naborów wniosków

Opublikowano: 17.07.2023

Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków planowanych na lipiec i sierpień 2023 r. dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:

 • Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A . przeciwdziałanie ruchom masowym – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta na 24 lipca 2023 r. (nabór będzie trwał do 29 grudnia 2023 r.).
  Uzasadnienie zmiany:
  W związku z koniecznością przeprowadzenia zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemu IGA, w okresie 15-23 lipca 2023 r. praca w Systemie IGA jest niemożliwa. W omawianym okresie nawet w przypadku działania Systemu dane wprowadzone do niego zostaną utracone. W związku z przerwą audytową Systemu IGA, konieczne jest przesunięcie daty ogłoszenia naboru.

 • Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu A . finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta na 26 lipca 2023 r. (nabór będzie trwał do 4 września 2023 r.).
  Uzasadnienie zmiany:
  W związku z koniecznością przeprowadzenia zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemu IGA, w okresie 15-23 lipca 2023 r. praca w Systemie IGA jest niemożliwa. W omawianym okresie nawet w przypadku działania Systemu dane wprowadzone do niego zostaną utracone. W związku z przerwą audytową Systemu IGA, konieczne jest przesunięcie daty ogłoszenia naboru.

 • Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, typ projektu B. kompleksowe programy typu outplacement – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta na 26 lipca 2023 r. (nabór będzie trwał do 4 września 2023 r.).
  Uzasadnienie zmiany:
  W związku z koniecznością przeprowadzenia zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemu IGA, w okresie 15-23 lipca 2023 r. praca w Systemie IGA jest niemożliwa. W omawianym okresie nawet w przypadku działania Systemu dane wprowadzone do niego zostaną utracone. W związku z przerwą audytową Systemu IGA, konieczne jest przesunięcie daty ogłoszenia naboru.

 • Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, typy projektu A . Rozwój wykorzystania OZE oraz B. Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta wstępnie na grudzień 2023 r.
  Uzasadnienie zmiany:
  W związku z informacją KE dot. terminu kontraktacji środków w ramach FST planowane jest ponowne przeanalizowanie możliwości wsparcia mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego i wprowadzenia odpowiednich zapisów do SzOP i kryteriów.

 • Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu C. Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady NEB – planowana data ogłoszenia naboru przesunięta wstępnie na grudzień 2023 r.
  Uzasadnienie zmiany:
  W związku z decyzją o wydłużeniu terminu kontraktacji środków w ramach FST planowane jest rozpoznanie możliwości zastosowania – w kontakcie z KE - projektów grantowych w ramach działań termomodernizacyjnych. Ewentualna modyfikacja podejścia konieczna będzie do uwzględnienia w metodyce dot. audytów energetycznych, stąd brak jest możliwości zamknięcia prac nad tym dokumentem.