Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działania 8.14 Transformacja klimatyczna Typ projektu B

Opublikowano: 26.07.2023

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).
W ramach Działania możliwe będzie wsparcie dot.  projektów z zakresu ochrony bioróżnorodności realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 7 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 •     administracja publiczna
 •     instytucje nauki i edukacji
 •     jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia
 •     organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 •     przedsiębiorstwa
 •     przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 •     służby publiczne

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 8.14, w tym:

 •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
 •     zasady kwalifikowalności wydatków
 •     kryteria oceny projektów
 •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
 •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 •     Ewaluacja
 •     Zasady informacyjno-promocyjne

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

 

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Aleja Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
tel. 12 616 03 82
e-mail: PIFE.NOWY.TARG@umwm.malopolska.pl

 

Dokumenty

pdf

1 strony

45.21 KB

Obowiązujący od
07.08.2023