Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027-Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian – typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacement

Opublikowano: 28.07.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w Działaniu 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian - typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacement Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

W ramach Działania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego z następujących grup docelowych:

 •  pracowników zagrożonych zwolnieniem,
 •  pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 •  osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 •  osób odchodzących z rolnictwa.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 18 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli:

 •  administracji publicznej,
 •  instytucji nauki i edukacji,
 •  instytucji ochrony zdrowia,
 •  instytucji wspierających biznes,
 •  organizacji społecznych i związków wyznaniowych,
 •  partnerstw,
 •  partnerów społecznych,
 •  przedsiębiorstw,
 •  przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 •  służb publicznych.


Program szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.6 typ B, w tym:

 •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
 •     zasady kwalifikowalności wydatków
 •     kryteria oceny projektów
 •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
 •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.


Organizator szkolenia:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel. 12 616 03 61
e-mail: PIFE.TARNOW@umwm.malopolska.pl

 

Dokumenty

pdf

1 strony

69.22 KB

Obowiązujący od
18.08.2023