Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym

Opublikowano: 03.08.2023

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów działania Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).
W ramach działania możliwe będzie wsparcie skierowane na przeciwdziałanie ruchom masowym, których częstotliwość występowania oraz zasięg terytorialny stanowią istotne zagrożenie naturalne w regionie.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 16 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00-14:00 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:  Jednostki Samorządu Terytorialnego

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat działania 2.10 typ projektu A, w tym:

•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

 

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Aleja Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
tel. 12 616 03 81
e-mail: PIFE.NOWY.TARG@umwm.malopolska.pl

 

Dokumenty

pdf

1 strony

43.68 KB

Obowiązujący od
16.08.2023