Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 27.09.2023

26 września 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1801/23 przyjął zmianę Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Dokument prezentuje zaktualizowane zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych priorytetów i działań na cały okres realizacji programu. 

Harmonogram będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.